maanantai 11. helmikuuta 2013

Lyhyesti esiselvityshankkeen lopputuloksistaTekstiilikierrätys-esiselvityshankkeen tarkoituksena oli tarkastella tekstiilinkierrätyksen tehostamisen eri mahdollisuuksia ja toimintatapoja Lapinlahdella. Tarkastelun kohteena oli myös, kuinka syntyvän tekstiilijätteen määrää on mahdollista vähentää. Hankkeen aikana pyrittiin huomioimaan kestävän kehityksen periaate kaikessa toiminnassa.Esiselvityshankkeen aikana selvitimme keinoja, joilla on mahdollista luoda toimiva yhteistyöverkosto kierrätystekstiilin lajittelijoiden ja tuottajien (Tekstiilikierrättäjät ry) ja tarvitsijoiden (käsityöläiset, päiväkodit, koulut, harrastajat) välille. Selvitimme poistotekstiilien hyödyntämismahdollisuuksia tuotteisiin (tekstiilinkeräyspussit, pyykkipussit, erilaiset kassit, lemmikkituotteet, tuotteet arkeen). Pohdimme myös keinoja, kuinka paikallisten käsityöyrittäjien työpanosta on mahdollista hyödyntää siten, että se edistäisi sekä käsityöläisten työllistymistä että poistotekstiilien mahdollisimman tehokasta hyötykäyttöä. Tarkastelimme työllistämisen vaihtoehtoja tekstiilin kierrättämisen parissa henkilöille, jotka ovat syrjäytymisuhan alla tai muuten vaikeasti työllistyviä.Tekstiilijätteen vähentämisen keinona voi pitää tiedottamista poistotekstiilien hyödyntämiskeinoista sekä siitä, minne kukin voi omat joutavat poistotekstiilinsä toimittaa. Tekstiilijätteen määrää vähentää poistotekstiilien tehokas lajittelu ja lajitellun materiaalin välittäminen sitä hyödyntäville yrityksille ja yksityishenkilöille. Lajitteluun tarvitaan paikan lisäksi lajittelijoita. Lajittelijoilta vaaditaan tietotaitoa eri materiaaleista ja niiden ominaisuuksista. Konkreettisimpana hankkeen toimenpiteenä voikin pitää lajittelupisteen ylläpitoa ja sen kehittämistä.Lajittelupisteellä tekstiilit ensimmäisenä esilajiteltiin. Esilajittelulla tässä tarkoitetaan alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa kelpaavan tekstiilin, materiaalikelpoisen tekstiilin ja poistoon joutuvan tekstiilin erittelyä toisistaan. Esilajittelun jälkeen tekstiilit lajiteltiin sekä materiaaleittain että tilausten mukaan. Myymälän puolella materiaalit oli lajiteltu käyttötarkoitustaan vastaaviin (vaatteet ja kodintekstiilit) ja materiaaleihin (askartelu, huovutus, napit, vetoketjut, tilkut, langat).Päiväkotiryhmien, seurakunnan lapsityön, eri yhdistysten, koulujen, alan opiskelijoiden ja nuorisotoimen oli mahdollista hakea materiaalia korvauksetta käyttöönsä. Tavoitteena oli osoittaa, että poistotekstiiliä voi hyödyntää monenlaisiin askarteluihin ja käsitöihin ja että pienetkin kädet osaavat hyödyntää poistotekstiilejä, huomioitavaa tässä on hoitajien ja opettajien kouluttautuminen poistotekstiilien hyödyntäjiksi.Poistotekstiilin työstäminen (pesu, ratkominen, leikkaaminen) vie paljon aikaa. Osa poistotekstiilistä on järkevää työstää valmiiksi ja tarjota yrittäjille ja harrastajille valmiiksi työstetyn materiaalipaketin muodossa. Hankkeen aikana testasin materiaalipakettien toimivuutta. Eri yrittäjille lähetettiin koemateriaalipaketti korvauksetta, toiveena kuitenkin oli, että yrittäjä vastaisi paketin mukana tulevaan kysymysliitteeseen. Koemateriaalipaketteja kokosin 12 kpl, yrittäjiä vastaajista oli 8 kpl, vastauksia sain 5 kpl. 
 

Koska myös käyttötarkoitukseensa sopivaa tekstiiliä lahjoitettiin suuria määriä, eivätkä vaatteet pienellä kylällä tehneet kauppaansa, lahjoitimme lajittelupisteeltä eteenpäin myyntikelpoisia, käyttötarkoitukseensa vielä hyvin kelpaavia vaatteita mm. SPR:lle Siilinjärven Konttiin. Esiselvityshankkeen loppuvaiheessa sovimme myös yhteistyöstä UFF:n kanssa. UFF:sta tuli suurin myyntikelpoisten vaatteiden vastaanottaja esiselvityshankkeen loppuajalla.Osa lajittelupisteelle saapuneesta tekstiilistä oli likaista, kuitenkin pesun jälkeen joko käyttötarkoitustaan vastaavaa tai materiaalikäyttöön kelpaavaa. Osa tekstiileistä osoittautui kuitenkin materiaalikäyttöönkin kelpaamattomaksi. Tällaisia olivat mm. kauttaaltaan likaiset, pinttyneillä tahroilla varustetut sekä täysin hapraat tekstiilit. Suuri osa tekstiileistä jäi esiselvityshankkeen aikana ja jälkeen vielä odottamaan lajittelua.Esiselvityshankkeen aikana selvisi, että pieneltäkin paikkakunnalta suoraan hyötykäyttöön kelpaamattoman materiaalin määrä on kohtuullisen suuri. Jatkossa onkin tärkeää selvittää hyötykäyttöön kelpaamattoman tekstiilin käyttömahdollisuus energiana polttolaitoksissa sekä puhtaan lumpun hyödyntäminen tekstiilikuiduksi revittynä kierrätysmateriaalin tai teollisuuden raaka-aineena. 

Esiselvityshankkeen loppuraportti löytyy kokonaisuudessaan Tekstiilikierrättäjien lajittelupisteeltä, tervetuloa lueskelemaan :) 

Vielä kerran lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, varsinkin vierailuidemme vieraanvaraisille isännille ja emännille Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistykseen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen, Iisalmen Kehypajalle, Tukeva-työvalmennussäätiön toimipisteisiin Kuopioon ja Siilinjärvelle sekä Forssan työpajatoiminnalle ja Suomen Poistotekstiilit ry:n työpajatapahtumalle :) 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti